Monday, May 01, 2006

Agrikultura 6(Bio-Aero Gardening)

A.Subject Matter:
Paggawa ng Plano ng "Bio-Aero Gardening" at halaga nito.
B.Lesson Reference No.:
PELC:3.4.1 p.12
Bio-Aero Gardening (Dr. D. Atas) p.22-23
C.Lesson Title:
Bio-aero Gardening
D.Lesson Description:
Makapagsagawa ng isang maka-agham na gawaing pang-agrikultura sa Bio-Aero Garden at halaga nito.
E.Learning Outcomes:
1.Makapagplano ang mga bata ng isang maka-agham na gawaing pang-agrikultura sa Bio-Aero Gardening.
2.Masabi ang kahalagahan ng Bio-Aero Gardening sa pamilya.
F.Learning Presentation:
Pagbasa/Pagtalakay:
1.Modelo ng Bio-Aero Garden
G.Learning Activity:
1.Paraan ng paggawa ng bawat modelo ng Bio-Aero Garden.
Ang Bio-Aero Gardening ay mahalaga,dahil kahit walang espasyo ay makagagawa tayo ng "Home Gardening' na isang malaking tulong sa pamilya.Sa paggawa ng "Bio-Aero Garden",ay gumagamit tayo ng plastic container na may lamang lupa na may halong organikong pataba at iniaayos sa lugar na naaarawan.
H.Learning Evaluation:
1.Paano ang tamang pagpaplano ng bio-aero garden?
2.Gaano ito kahalaga sa ating pamilya?
Pumunt sa site na ito:www.prongo.com
I.Assignment:
Maghanap ng mga plastic na lalagyan,lagyan ng lupa at taniman ng halaman.
2.Mga panustos sa Bio-Aero Gardening
F.Learning Presentation:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home