Thursday, May 04, 2006

Sining 6(bantog na pintor at iskultor)

A.Subject Matter:
1.Napahahalagahan ang mga nililok na sining ng ilang bantog na iskultor.PELC D.1
2.Napahahalagahan ang mga halimbawang sining ng mga bantog na Pilipinong pintor.PELC D.2.1
3.Natatalakay ang ilang pandaigdig na dalubhasa sa sining.PELC D.3
B.Lesson Reference No.5
C.Lesson Title:
1.Napahahalagahan ang mga sining ng ilang bantog na Pilipinong pintor at iskultor.
2.Natatalakay ang ilang pandaigdig na dalubhasa sa sining.
D.Lesson Description:
Pagpapahalaga sa mga sining ng ilang bantog na Pilipinong pintor at iskultor.
2.Pagtalakay sa ilang pandaigdig na dalubhasa sa sining.
E.Learning Outcomes:
Pagkatapos ng araling ito natalakay at nabigyang halaga ng mga bata ang ilang pandaigdig na dalubhasa sa sining at sining ng ilang bantog na pintor at iskultor.
F.Learning Presentation:
Isang karangalan sa ating bansa na maraming mga pilipinong pintor at iskultor ang kilala sa ibat-ibang panig ng daigdig.Ilan dito sina Fernando Amorsolo,Carlos"Botong" Francisco,Vicente Manansala,Hernando Ocampo,J.Elizalde-Navarro,Fermin Gomez at Arturo Luz.Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapahayag sa paglikha.Katulad din nina Leonardo da Vinci,Michelangelo Buonarroti,Pablo Ruiz y Picasso at Albrecht Durer na nakilala sa buong mundo sa kanilang likhang sining.
G.Learning Activity:
Pumunt sa site na ito: http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=leonardo+da+vinci+&rys=0&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=albrecht+durer&rys=0&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=michelangelo+buonarroti&rys=0&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=carlos%22botong%22francisco&rys=0&itag=crv
http://www.alltheweb.com/search?cat=img&q=juan+luna&itag=crv
H.Learning Evaluation:
Pumunta sa "Prongo.com at sagutan ang mga makikitang tanong.Ang class key"Sir Andal" at ang class key password"1234567".
I.Assignment:
Maghanap pa ng karagdagang kilalang pintor at iskultor dito sa pilipinas at sa buong mundo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home